Home Mit? Belső elégedettség
Belső elégedettségi és szociometriai kutatások
A vállalatok sikerességének egyik kulcseleme a hatékonyan és jól működő szervezet. Azonban a legjobban működő cégnek is szüksége van időnként megújulásra. Amennyiben cége nem működik kifogástalanul, úgy először meg kell vizsgálni, hogy az alkalmazottak hogyan érzik magukat a szervezetnél, mennyire elégedettek a munkakörülményekkel. Következő lépésben meghatározzuk, hogyan, milyen eszközökkel lehet elégedettségüket és motivációjukat növelni, hogy jól működővé váljon a szervezet.

A szervezetkutatási megoldásaink fő célja annak bemutatása, hogy a szervezet mely elemei milyen mértékben járulnak hozzá a kitűzött célok eléréséhez, illetve milyen módon lehetne megteremteni a hatékonyabb munkavégzés feltételeit, motivációit. Kulcskérdés, hogy a cég struktúrája megfelelően illeszkedik-e a funkciókhoz, pontosabban a szervezet illeszkedik-e a működéshez szükséges folyamatokhoz. A szervezetkutatás során ezért feltétlenül foglalkozni kell a belső folyamatok feltárásával, elemzésével.

A szervezetkutatás és optimalizálás során mindenekelőtt definiáljuk a szervezet célját és megvizsgáljuk a cél eléréséhez szükséges folyamatokat. Nagyon sokszor kiderül, hogy a folyamatokon változtatni kell, ami értelemszerűen maga után vonja a szervezeti változtatás szükségességét. A folyamatok rendbetétele után tudjuk érdemben vizsgálni a szervezetet és annak működését.

A szervezetkutatás tervének elkészítésekor - a téma kiemelten bizalmas jellege miatt - őszinte és szoros együttműködésre van szükség a megrendelőnkkel. Pontosan kell definiálni a kutatással szemben támasztott elvárásokat és tisztázni kell a kutatás eredményeinek a szervezetre gyakorolt esetleges hatásait.Alkalmazott módszerek:

  • szociometriai kutatások
  • szakértői mélyinterjúk
  • kérdőíves kutatások