Home Mit? Reklámhatékonyság
Reklámhatékonysági kutatások
A reklámhatékonysági kutatások célja, hogy objektív módon mérje fel egy, a közelmúltban lebonyolított reklámkampány eredményességét és hatékonyságát. Arra a szűkebb kérdésre keressük a választ, hogy milyen nyomot hagyott a kampány a fogyasztó lelkében, érzelmeiben, érvelésében, attitűdjeiben a márkával kapcsolatban. A kutatás jellemző módon a célcsoport körében végzett kérdőíves felmérés, amely a sikerességről kvantitatív jellegű (számosítható) adatokkal szolgál. A megkérdezés történhet személyesen, telefonon vagy online kérdőív segítségével – a javasolt módszert a célcsoport valamint a kutatás egyéb paraméterei határozzák meg.

A reklám utóteszt megoldásunk elsősorban az adott kampány sikerességét vizsgálja, így a kérdőív témája, a kérdések jellege a már lebonyolított reklámkampány céljának függvénye.

A kutatás során vizsgálhatjuk:

  • a kampány által elért célcsoport nagyságát
  • a termék, márka spontán és támogatott ismertségében bekövetkezett változást
  • a kampány hatására a termékkel kapcsolatos fogyasztói viszonyt és cselekvést
  • a reklámozott márka vagy a reklámozó cég imázsának alakulását
  • és a kampány sikeressége vagy éppen sikertelensége mögött álló racionális, érzelmi vagy külső okokat

 

Alkalmazott módszerek:

  • személyes kérdőíves felmérések
  • telefonos kérdőíves felmérések
  • internetes önkitöltős kérdőíves vizsgálatok
  • fókuszcsoportos vizsgálatok
  • standard reklámhatékonysági adatbázisok másodelemzése