Home Hogyan? Fókuszcsoportok
Fókuszcsoportos kutatás

Miért érdemes fókuszcsoportos kutatást alkalmazni?

A kvalitatív kutatások gyakori formája a fókuszcsoportos kutatás, mely a miért és hogyan kérdésekre keresi a választ. Ez a kutatásfajta alkalmazható önállóan termékek, reklámok tesztelésére, kvantitatív megkérdezés előtt információ-szerzésre, illetve utána az adatok további bővítésére, piaci folyamatok pontosabb megértésére.

Ez a módszer segítséget nyújt a gyártó piacainak megismerésében és szegmentálásában, a fogyasztói csoportok meghatározásában, a márkák közötti fogyasztói megkülönböztetés megértésében, a termék vásárlási folyamatának és a fogyasztók életében betöltött szerepének feltárásában, új termékkel kapcsolatos hipotézisek (termék-, csomagolásfejlesztés, promóciós ötletek) kialakításában, tesztelésében. A fókuszcsoport megoldás lehet az érthetetlennek tűnő problémákra. A kutatás olyan csoportoknál hatékony, akiket külön-külön nehéz és energiaigényes lenne megkeresni.

A csoportos interjú barátságosabb környezetet teremt, mint az egyéni, így a résztvevők jobban el tudják engedni magukat és a beszélgetés gördülékenyebben haladhat. A beszélgetésben résztvevők eltérő véleménye ösztönzőleg hathat azokra is, akik esetleg nehezebben nyílnak meg. A megbízó első kézből értesülhet a terméke megítélése felől magától a fogyasztótól. Ezek az előnyök hátrányként is megjelenhetnek.

 

Hogyan zajlik a kutatás?

A célcsoport (6-8 fő) tagjait gondosan ki kell választani, majd egy moderátor irányításával 1,5-2 órában kifejtik véleményüket, gondolataikat, tapasztalataikat az adott témáról. A beszélgetést a moderátor egy félig strukturált kérdőív segítségével vezeti, a csoport gondolatmenetéhez és sebességéhez igazodva. A kutatás eredményei nem reprezentatívak és nem nyerhetők statisztikai adatok, hanem a fogyasztók véleményét, érzéseit, tapasztalatait tükrözik.